תפקידו של קבלן מפתח

הבית הוא המקדש שלכם! מחירים זולים שיגשימו לכם חלום!

בשלב התכנון, אמור קבלן המפתח גם ללוות אתכם במסעותיכם לבחינת אפשרויות העיצוב השונות. כך למשל, אם אתם בוחנים את אפשרויות החיפוי החיצוני למבנה, את אפשרויות הריצוף ואת סוגי הכיורים שיותקנו בחדרים הרטובים, אמור קבלן המפתח ללוות אתכם למקומות בהם תוכלו להיחשף לאפשרויות השונות, לסייע לכם להבין מהן האפשרויות הזמינות עבורכם ולסייע לכם לבצע את הבחירות הנכונות לכם.

לבסוף, בשלב התכנון חשוב מאוד שקבלן המפתח ילווה אתכם בכל ההתנהלות מול הרגולטור. זה אומר רשם המקרקעין, משרד הטאבו, הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בכלל זה, רישום הנכס, חלוקת הקרקע וקבלת היתרי בניה מהוועדה המקומית, כל אלה צריכים להיות אלמנטים בהם מנחה ומסייע לכם קבלן המפתח.

בתום שלב התכנון, על קבלן המפתח לוודא ששלב התכנון הושלם בהצלחה, שישנם היתרי בנייה תקינים לטובת הפרויקט, שתכנית הבניה מוכנה על כל מרכיביה ושהיא חתומה על ידי האדריכל, מהנדס הבניין והקונסטרוקטור ועל ידי כל גורם מקצועי אחר המחויב לחתום על התכנית. מרכיב זה של פעילות קבלן המפתח נקרא "בדיקת תכניות" ובמסגרתו אחראי קבלן המפתח לבדוק את כל ההיבטים הנדרשים על מנת לאשר מבחינתו את המשך העבודה על בסיס התכניות שגובשו.

מהנדס בניין

הכנת השטח

כעת, כשיש בידינו את תכנית הבנייה, יש לנו גם גבולות גזרה ואפשר להתחיל לעבוד. בשלב הזה אחראי קבלן המפתח על כל תהליך הכנת השטח ועבודות העפר. הקבלן מגייס למעשה קבלן עפר שמתפקד כקבלן משנה ומבצע את כל הפעולות של יישור שטח, ביצוע חפירות והכנת תעלות בהתאם לתכנית הבנייה. על פי הצורך, מובא עפר לשטח לצורך יישור ועל פי הצורך מוסר ונלקח עפר מהשטח לאותה מטרה בדיוק.

בשלב זה מבוצעות גם מדידות וניתנים סימונים בשטח על מנת לתחום את אזור הבנייה, ולסמן מיקומים מרכזיים כמו קידוחי כלונסאות שיגיעו בשלב הבא. כמו כן, בשלב זה על המפקח להתקין את כל האלמנטים הנדרשים ליצירת מתחם בנייה על פי חוק, ובכלל זה גידור בטיחות מסביב, שילוט בהתאם, הקמת מגורי פועלים, הקמת עמדת שמירה, הקמת אזורי אחסון לחומרי גלם, התקנת מנוף על פי הצורך וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך הזנקת הפרויקט, כל זאת כמובן בכפוף לשיקול דעתו המקצועי של קבלן המפתח, בכפוף להיקף הפרויקט ובכפוף לתכנית הבנייה שגובשה עבורו. בתום התהליך, אחראי קבלן המפתח לוודא כי השטח מוכן לתחילת בנייה בדיוק על פי תכנית הבנייה וכי קיימים כל הסימונים והמדידות הנדרשות על מנת לאפשר את תחילת העבודה.

כלונסאות

כלונסאות הוא שלב מפתח בהקמת כל מבנה ועל אף שקבלן המפתח הוא לא האחראי הישיר לעניין הכלונסאות, האחריות הכוללת היא עדיין בידיו והוא איש המקצוע שצריך לוודא שהכל מבוצע כשורה. בשלב זה אמור קבלן המפתח להזמין את קבלן המשנה המתאים לצורך ביצוע קידוח כלונסאות ולוודא שהקידוח מבוצע על פי הוראות הקונסטרוקטור שגם הוא צריך להיות מגויס על ידי קבלן המפתח וגם הוא צריך להיות נוכח בשטח בשלב קידוח הכלונסאות. על פי הצורך קבלן המפתח הוא הגורם שאחראי לגייס יועץ יסודות על מנת לקבל חוות דעת מקצועית לגבי איכות הקידוחים.

קבלן מפתח

בהמשך הדרך, קבלן המפתח אחראי לבחון את הכלונסאות עצמם, את כמות הברזל שנעשה בה שימוש להכנת הכלונסאות ואת איכות השזירה של המוטות. לאחר החדרת הכלונסאות למקומם, צריך קבלן המפתח לוודא כי הכלונסאות אכן תואמים את הקידוחים, שהם מונחים בצורה נכונה ומוכנים ליציקת הבטון. בשלב יציקת הבטון אחראי קבלן המפתח להזמין את הבטון, להבטיח את איכותו וטריותו ולהיות נוכח בשלב היציקה ולוודא כי היציקה מבוצעת בצורה מקצועית. עוד באחריותו לוודא כי התהליך מלווה על ידי קונסטרוקטור מוסמך שצריך לחתום ולאשר את שלב הכלונסאות בכתב ידו.

כעת, משנוצקו היסודות למקומם, יש לבנות את הבסיס שעליו ייבנה הבית כולו, וגם בשלב זה על קבלן המפתח להיות נוכח, לוודא שמוטות הברזל נפרשים בצורה הנדרשת וכי יציקת הבטון מבוצעת כנדרש ובצורה איכותית. לבסוף, צריך קבלן המפתח לבצע בדיקה כוללת של כל נושא היסודות והבסיס ולאשר את המשך העבודה.

שלד

שלד המבנה הוא למעשה השלב בו מתחיל הבית לקבל את צורתו. זהו השלב בו נבנים הקירות, התקרות, המדרגות, מפתחי החלונות והדלתות, הגג וכן הלאה. זהו גם השלב בו מותקנות התשתיות למיניהן, לרבות תשתית חשמל, תשתית מים, תשתית ביוב, תשתית תקשורת, תשתית מיזוג אוויר ותשתית גז. בשלב זה מעורבים שורה של קבלני משנה, שאותם אמור קבלן המפתח לבחור, לגייס ולוודא שכל אחד מגיע בזמן, עושה את עבודתו בצורה המקצועית ועל פי המפרט שנקבע מולו וכן שהכל מבוצע על פי לוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט.

אחת המשימות החשובות ביותר של קבלן מפתח בשלב השלד היא משימת הניהול. בשלב הזה, יותר מבכל שלב אחר, אמור קבלן המפתח לגייס את כל קבלני המשנה הנדרשים, להעביר לכל קבלן את הוראות העבודה, לבצע הזמנה של כל חומרי הגלם והאלמנטים הנדרשים ולנצח על כל התהליך כאילו היה תזמורת של נגנים המבצעים כל אחד את חלקו בסימפוניה הכוללת. על הקבלן להזמין כל קבלן בהתאם לסדר הפעולות בשטח, לוודא שכל קבלן מגיע ושכל הקבלנים עובדים בתיאום זה עם זה.

בתוך בליל העבודה על שלד המבנה, על הקבלן לוודא שגם אנשי המקצוע המפקחים בוחנים את תהליך הבניה ומעניקים את האישורים הנדרשים על מנת שניתן יהיה להמשיך. כך למשל, במסגרת בניית השלד יש לבצע בנייה של עמודי וקירות התמך של המבנה בהתאם להוראות הקונסטרוקטור שאישר את תכנית הבנייה, ועל קבלן המפתח לוודא שהקונסטרוקטור בוחן את העבודה בשטח ונותן את האישורים הנדרשים לכך שכל קירות ועמודי התמך אכן עומדים במקומם ועומדים בסטנדרטים הנדרשים על מנת לקבל את אישורו.

בתום בניית השלד, על קבלן המפתח לבצע בדיקה מקיפה של כל המבנה והשלד ועל פי הצורך להזמין את קבלני המשנה המתאימים על מנת לבצע תיקונים ושינויים בכדי לשפר את התוצאה ולהתאים אותה בצורה מלאה לתכנית הבנייה המקורית. כמו כן, על הקבלן לטפל בכל ההיבטים הרגולטוריים שעשויים להתעורר לאורך תהליך בניית השלד ולתת מענה מבלי שהלקוח יצטרך להיות מוטרד מכך.

טיח

שלב הטיח הוא השלב בו מיושמת שכבת הטיח על הקירות הפנימיים של המבנה. בשלב זה אמור קבלן המפתח להזמין את כל החומרים להכנת הטיח ולהזמין את הפועלים שיבצעו את עבודת הטיח בצורה המקצועית ביותר. הטיח צריך להיות מיושם בצורה מקצועית ועל פי הסטנדרטים שהוגדרו בהסכם העבודה, אך לפני ביצוע הטיח על הקבלן לבצע בדיקה של כל נקודות החשמל, השקעים, הכנות החשמל, פתחי הברזים, מפתחי החלונות, מפתחי הדלתות וכדומה, ורק לאחר שניתן אישור של קבלן המפתח, ניתן להתחיל בעבודת הטיח. לאחר ביצוע הטיח, על הקבלן לעבור על התוצאה ולאשר את תקינותה.

ריצוף

לפני שלב הריצוף, על קבלן המפתח לבצע בדיקה של כל החלל התת רצפתי, לבדוק שהצנרת מותקנת כפי שצריך, תשתיות המיזוג, חימום תת רצפתי במידה וקיים וכל רכיב אחר שעובר בחלל התת רצפתי. את שלב הריצוף אפשר להתחיל למעשה רק לאחר שהושלמו הבדיקות וניתן האישור הכולל על ידי קבלן המפתח, מהנדס הבניין, האדריכל ומפקח הבניה במידה ונוכח.

בשלב הריצוף, קבלן המפתח אחראי על הזמנת כל המרצפות, כמובן לאחר שליווה את הלקוח בכל התהליך של בחירת המרצפות, הגודל, הדוגמא, הגוון, היצרן, רמת האיכות וכדומה. לאחר קבלת הריצוף על קבלן המפתח לתדרך את קבלן הריצוף בצורה מדוקדקת בהתאם לתכנית הבניה, לתת דגשים לגבי דרישות הריצוף, לגבי שיפועי רצפה במרפסת שמש, במקלחון וסביב חורי הניקוז ולתת כל דגש נוסף כנדרש.

קבלן מפתח

איטום

בשלב האיטום צריך קבלן המפתח לוודא כי מבוצע איטום בכל נקודות התורפה במבנה, ובכלל זה איטום גג, איטום חיבורי קירות חיצוניים עם הקרקע, איטום חיבור מסגרות חלון עם הקיר, איטום דלתות וחלונות, איטום חדרים רטובים ועוד שורה של פעולות איטום ובידוד בכל רחבי הבית. זוהי אחריותו של קבלן המפתח לבצע את האיטום הנדרש באמצעות אנשי המקצוע המתאימים, ולבצע את כלל הבדיקות הנדרשות על מנת להבטיח שהאיטום אכן עומד בסטנדרטים הנדרשים וכי הוא בוצע בצורה רוחבית בכל האלמנטים הדורשים איטום.

צבע

בשלב הצבע, קבלן המפתח פשוט צריך לדאוג להבאת קבלן הצבע, לצייד אותו בצבע המתאים לכל חלק מהבית הן מבחינת גוון והן מבחינת תכונות הצבע, לתדרך אותו בצורה מדויקת עבור כל חדר, כל קיר וכל מכלול הדורש צביעה מיוחדת ולוודא שהעבודה מבוצעת בסטנדרטים גבוהים וכי בסיומה לא נותרו סימני צביעה או טיפות צבע.

גבס

עבודות גבס מבוצעות על ידי קבלן עבודות גבס מקצועי, אך האחריות הכוללת היא כרגיל של קבלן המפתח. על קבלן המפתח להנחות את קבלן הגבס סביב כל מכלולי הגבס הנדרשים, לבצע תיאום ציפיות לגבי הסטנדרטים הנדרשים לעבודות הגבס ולגבי התוצרים המבוקשים, לדאוג לרכש של כל חומרי הגלם וכמובן לפקח על התהליך ולוודא שכל העבודות הגבס מבוצעות בהתאם לתכנית הבניה ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.

דלתות וחלונות

דלתות וחלונות הם מרכיבים חשובים שצריך מאוד לדייק איתם ופה צריך קבלן מפתח לעבוד בצורה צמודה עם הספקים המתאימים ולוודא כל פרט ופרט לפני ביצוע הזמנה, וכמובן לאחר הגעת ההזמנה  ולפני ההתקנה. פרטים אלה כוללים למשל את עובי המשקופים שחייב להתאים לעובי הקיר מטיח לטיח, המידות המדויקות של מפתח הדלת, הכיוון שאליו תיפתח הדלת (ומשפיע על הצד בו תותקן ידית הדלת אל מול הצד בו יותקנו הצירים) ואותו הדבר גם לגבי החלונות.

מעבר למפרט הטכני של הדלתות והחלונות, על קבלן המפתח לבצע את ההזמנה שלהם על פי המפרט העיצובי שנקבע, קרי גוון, סוג, מרקם, עיצובים מיוחדים שהוזמנו, עיטורי כרום או גילופי דלת, עיצובי חלון מותאמים אישית, עיצובים בלגיים או אחרים וכן הלאה. כל אלה חייבים להיות מפורטים היטב בפני הספקים במועד ההזמנה, והאחריות לפרט את הדברים כנדרש היא של קבלן המפתח.

בהמשך, אמור הקבלן לבדוק את הדלתות והחלונות שסופקו ולבחון שהם אכן עומדים במפרטים השונים על פי ההזמנה שבוצעה. רק לאחר ביצוע הבדיקה הנדרשת יוכל הקבלן לתת אישור להתקנת הדלתות והחלונות. לאחר ההתקנה יבדוק הקבלן את איכות ההתקנה ובכלל זה את יישור החלונות והדלתות, את הסגירה והפתיחה החלקה של כל אחד מהם, את האיטום והבידוד וכן הלאה, ולבסוף ייתן אישור סופי או ידרוש תיקונים כנדרש.

כלי מריחת בטון

גינות

במידה ומדובר בבית פרטי צמוד קרקע, חלק לא קטן מתהליך הבנייה כולל את הגינה. הקמת מתחם הגינה כוללת שורה של פעולות לרבות תיחום הגינה על פי היתר הבניה, הקמת תשתיות השקיה וניקוז, הוספת אדמה איכותית, יישור שטח, ריצוף שבילים, מרפסות גינה וכדומה, הקמת סלעיה ועיצוב הגינה עצמה על כל הצמחים, הדקים, הפרגולות, עצים ומרבדי הדשא למיניהם. קבלן המפתח הוא אינו האיש שמבצע את כל זה, אבל הוא כמובן האיש שאחראי שכל זה אכן יקרה על פי הזמנת הלקוח.

בהיבט זה, על קבלן המפתח לעבוד בצורה צמודה עם קבלן העפר וקבלן הגינות שעוסקים במלאכה, לתדרך אותם בצורה מלאה לגבי הדרישות המדויקות של העבודה ולהגדיר אבני דרך שדורשות את אישורו על מנת להמשיך הלאה. כך למשל, לפני הוספת אדמה ויישור השטח, על קבלן המפתח לאשר את תשתיות ההשקיה והניקוז בשטח, ולפני הוספת סלעיה, דק וריצוף, על הקבלן לאשר את יישור וסימון השטח. לבסוף, אחראי הקבלן על בדיקת התוצאה הסופית ומתן אישור לקבלני המשנה או דרישה של ביצוע תיקונים כנדרש עד שמתקבלת התוצאה המבוקשת.

מסירה

שלב המסירה הוא למעשה שלב רב שלבי, שמתחיל עם ביצוע פרוטוקול מסירה ראשון לאחר סיום שלב השלד. בשלב הזה אחראי קבלן המפתח לעבור עם הלקוח על כל חלקי הדירה ולאפשר לו לזהות ריג'קטים וליקויים שונים בבנייה עד לאותו שלב. זהו השלב בו יגיע הלקוח בדרך כלל כשהוא מלווה על ידי מפקח הבנייה או על ידי מומחה ששכר לטובת העניין, ובהיבט זה על קבלן המפתח לעבור עם הלקוח על כל הדירה ולרשום לעצמו את כל הערות הלקוח. כמובן שכל ההערות צריכות להירשם בצורה מסודרת ולהיחתם בצורת פרוטוקול שמשמש כמסמך משפטי.

שלב המסירה ממשיך עם פרוטוקול מסירה נוסף לאחר ביצוע עבודות הגמר ולקראת מסירת הדירה, והוא דומה מאוד לפרוטוקול הראשון מבחינת מהות הבדיקה ואחריותו של קבלן המפתח. בשני המקרים, תפקידו של הקבלן הוא לאפשר ללקוח לבחון את המבנה בצורה פתוחה וחופשית, לקבל את הריג'קטים ולפעול להסדרתם בעצמו או בסיוע קבלני המשנה השונים.

טופס 4

טופס 4 הוא הטופס שאותו צריך המבנה לקבל על מנת שניתן יהיה לאכלס אותו. ללא טופס 4 לא יכולים הלקוחות להיכנס לביתם החדש וגם אם יעשו זאת בניגוד לחוק, לא יוכלו ליהנות מזרימת מים וחשמל שכן תאגידי המים וחברת החשמל אינם מחברים אף מבנה למערכות שלהם ללא טופס 4 תקף. את הטופס מעניקה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומולה אמור קבלן המפתח לסייע ללקוח בכל צורה ודרך על מנת להשלים את תהליך הגשת הבקשה, תהליך ההתדיינות מול הוועדה במידה ונדרשת התדיינות כזאת ולבסוף גם קבלת הטופס בצורה מסודרת.

במסגרת בקשת טופס 4 עשויה הוועדה להתנות את מתן הטופס בשורה של פעולות כמו אישור חיטוי מים בצנרת, אישור מהנדס על קירות ועמודי תמך, אישור מהנדס על עמידת המבנה בדרישות ההגנה על איכות הסביבה, אישור קבלן חשמל על מערכת החשמל וההארקה במבנה וכן הלאה. קבלן המפתח הוא למעשה הגורם המקצועי שאחראי להשיג את כל האישורים הנדרשים מראש ובהמשך הדרך, גם על פי דרישות הוועדה. במידת הצורך, יזמין קבלן המפתח את אנשי המקצוע הנדרשים על מנת לבצע פעולה כלשהי ויהיה אחראי גם לקבל אישור רשמי מאותם אנשי מקצוע על כך שהפעולה אכן בוצעה כנדרש.

לאורך התהליך כולו, אחראי קבלן המפתח ללוות את הלקוח מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עד לבניית הבית פרטי, לעמוד מאחורי אחריותו המקצועית לכל אחד מחלקי המבנה ולכל אחד מהמערכות והתשתיות שהותקנו בו ולבצע כל פעולה נדרשת עד לקבלת אישור האכלוס הסופי בצורת טופס 4 תקף.

אז מה היה לנו בכתבה:
Picture of קבוצת ירדן
קבוצת ירדן

המאמר נרשם ע"י קבוצת ירדן.
צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר משתלמת ומותאמת אישית לבניית בית החלומות שלכם.
מאות משפחות כבר זכו לעבוד איתנו ולהגשים חלום!

מלאו את הפרטים והמומחים שלנו יצרו איתכם קשר בהקדם!

כתבות
1700-70-90-30
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!